Cookie beleid vv Westerwolde

De website van vv Westerwolde is in technisch beheer van VoetbalAssist en gebruikt cookies. Hieronder de cookies waar we je toestemming voor nodig hebben. Lees ons cookiebeleid voor meer informatie.

Functionele cookies

Voor een goede werking van de website worden deze cookies altijd geplaatst.

Analytische cookies

Google analytics Toestaan Niet toestaan

Marketing cookies

Facebook Toestaan Niet toestaan

Jeugdbeleidsplan

Jeugdbeleidsplan

Inhoudsopgave:

 

1. Inleiding

2. Visie en Missie
    2.1  Visie
    2.2  Missie

3. Doelstelling
   
3.1  Algemeen
    3.2  Concretisering

4. Leeftijdscategorieën

5. Samenstelling Jeugdteams
    5.1  Algemeen
    5.2  Samenstelling teams
    5.3  Selectieprocedure voor aanvang nieuw seizoen
    5.4  Wijziging indeling tijdens seizoen
    5.5  (Uit)lenen jeugdspelers

6. Organisatie Jeugdafdeling
    6.1  De jeugdcommissie
    6.2  Overige functies
    6.3  Overlegstructuren

 7. Overige punten m.b.t. dit Jeugdbeleidsplan

8. Contributie


 1. 1.  INLEIDING 

Voor u ligt het jeugdbeleidsplan van de voetbalvereniging “Westerwolde voor de periode 2018 - 2022.
Dit jeugdbeleidsplan vormt het kader waar binnen het jeugdvoetbal bij v.v. Westerwolde is georganiseerd.
Het jeugdbeleidsplan is een leidraad voor het vastleggen en uitvoeren (borgen) van het jeugdbeleid voor de periode van 2018 - 2022.

De voetbaltechnische opleiding wordt vastgelegd in een additioneel jeugdopleidingsplan.

 1. 2.  VISIE en MISSIE

2.1 Visie

Plezier in voetballen ontstaat doordat spelers in een veilige en positieve omgeving kunnen spelen en hun voetbalkwaliteiten kunnen ontwikkelen. Spelers moeten zich kunnen ontwikkelen binnen hun eigen mogelijkheden en eigen niveau. Dit resulteert in de volgende visie:

“Voor een optimale ontwikkeling van de speler zoals de voetbalvereniging Westerwolde voor ogen heeft geldt, dat hiervoor het beste klimaat wordt gecreëerd als spelers trainen en spelen met, en tegen spelers van vergelijkbaar niveau. Plezier in het spel, goede faciliteiten en een goede begeleiding zijn voorwaarden voor goede prestaties van de individuele speler en de vereniging”. 

2.2 Missie

Een voetbalvereniging levert een belangrijke bijdrage aan de sociale samenhang in de samenleving. Een voetbalvereniging heeft de verantwoording een bijdrage te leveren aan de ontwikkeling van spelers. Dit geldt niet alleen voor het voetballeerproces, maar ook voor aspecten als waarden, normen en het omgaan met gestelde regels. Daarnaast zijn zaken als teamgeest en clubbinding belangrijke factoren binnen het voetbal bij v.v. Westerwolde.

Naast een toename van de prestaties op het voetbaltechnisch en -tactisch vlak, is het van belang om een verbetering van de prestaties op het gebied van sociale omgang met elkaar, met clubgenoten, met tegenstanders en met overige omstanders en belanghebbenden te bewerkstelligen.

Voetbal is een teamsport en laat spelers de waarde van anderen ervaren. Hierbij wordt beoogd de spelers een mentaliteit bij te brengen die zich laat kenmerken door inzet, doorzettingsvermogen, het leren genieten van winst, het leren tegen je verlies te kunnen, het respecteren van scheidsrechters, tegenstanders, medespelers, begeleiders, publiek en overige omgevingsfactoren.

Uit bovenstaande kan de onderstaande missie worden afgeleid:

“v.v. Westerwolde biedt de mogelijkheid voor kinderen/jongeren uit Vlagtwedde, Bourtange en de directe omgeving om zich op sportief, sociaal en emotioneel gebied te ontwikkelen door op een plezierige manier zowel prestatief als recreatief in competitieverband te kunnen voetballen”.  

 1. 3.  DOELSTELLING

 

3.1 Algemeen

Bij  v.v. Westerwolde is het eerste team (zondag) het vlaggenschip van de vereniging. Aan de basis van een eerste team, dat duurzaam in staat is te presteren op het niveau van de 3e – 4e klasse KNVB, staat een gedegen jeugdopleiding. Het streven is om de selectie te laten bestaan uit ten minste 80% eigen opgeleide spelers.

Jeugdbeleidsplan v.v. Westerwolde

Deze doelstelling zal moeten leiden tot:

 • Het bevorderen van de optimale ontwikkeling van de individuele voetballer;
 • Ieder (jeugd)lid, zonder onderscheid naar geslacht, nationaliteit, huidskleur, religie, geaardheid, talent en ambitie, zich een volwaardig Westerwolde-lid voelt;
 • Het teambelang boven het eigen belang te stellen;
 • De kwaliteit van de trainingen, begeleiding, scheidsrechters en organisatie te waarborgen door opleidingen en persoonlijke begeleiding te stimuleren.

 

3.2 Concretisering doelstelling

Concreet betekent bovengenoemde doelstelling (en afgeleiden daarvan) het volgende:

 • Alle teams worden minimaal 2 maal per week een training aangeboden;
 • De jeugdselecties worden (bij voorkeur) getraind door gediplomeerde trainers die beschikken over vakmanschap, sociale- en communicatieve vaardigheden en ambitie;
 • Aan de teams worden in principe 2 maal per week training aangeboden. Bij onvoldoende trainingsopkomst kan dit worden teruggebracht naar 1 maal per week. In de winterperiode gaan de JO-9 en jonger eenmaal per week in de zaal. De JO-6 en JO-7 trainen 1x per week en in de winterperiode gaan ook zij  eenmaal per week de zaal in.
 • Van alle trainers wordt verwacht dat zij beschikken over goede sociale- en communicatieve vaardigheden en bijdragen aan een optimale teamgeest;
 •  Van TC/JC wordt verwacht dat zij de trainers de noodzakelijke kennis bijbrengen die nodig is om de ontwikkeling van spelers te bevorderen;
 • Ieder team beschikt over tenminste een leider. Van de leider wordt verwacht dat hij/zij beschikt over goede sociale- en communicatieve vaardigheden en bijdragen aan een optimale teamgeest;
 • Trainers alsmede leiders/begeleiders worden door v.v. Westerwolde gestimuleerd tot het volgen van zowel interne als externe trainingen/clinics en opleidingen bij de KNVB of vergelijkbaar.

 

 1. 4.  LEEFTIJDSCATEGORIEËN

Het indelingsbeleid is gebaseerd op leeftijd. Spelers spelen in beginsel in de leeftijdscategorie die bij hen hoort. De eerste januari van het geboortejaar dient daarbij als uitgangspunt. Hierbij worden (zoveel mogelijk) de KNVB richtlijnen gevolgd. Deze leiden tot de volgende leeftijdsindeling:

Jeugd onder 6  (JO-6)                          Jeugd onder 13 (JO-13 en MO13)

Jeugd onder 7 (JO-7)                           Jeugd onder 14 (JO-14)

Jeugd onder 8 (JO-8)                           Jeugd onder 15 (JO-15 en MO-15)

Jeugd onder 9 (JO-9)                           Jeugd onder 16 (JO-16)

Jeugd onder 10 (JO-10)                       Jeugd onder 17 (JO-17 en MO-17)

Jeugd onder 11 (JO-11)                       Jeugd onder 18 (JO-18)

Jeugd onder 12 (JO-12)                       Jeugd onder 19 (JO-19 en MO-19)

 

 1. 5.  SAMENSTELLING JEUGDTEAMS

5.1 Algemeen

Bij v.v. Westerwolde kiezen we voor een onderscheid in jeugdteams wat betreft het selecteren op kwaliteit. Bij de JO-6 tot en met JO-10 vinden we plezier en beleving zo belangrijk dat bij deze teams het uitgangspunt moet zijn, dat spelers van deze teams aansluiting hebben bij vrienden en klasgenoten. Zo kunnen zij zich veilig en onbekommerd ontwikkelen in het voetbalspel.

Bij oudere leeftijdscategorieën kan het uitgangspunt zijn dat spelers van gelijk niveau in 1 team spelen. Selecteren op kwaliteit is alleen mogelijk wanneer er genoeg jeugdleden voor dat team zijn. We moeten wel voor ogen houden dat v.v. Westerwolde niet een heel grote vereniging is. Vaak betekent dat in de praktijk dat alle beschikbare leden, wat betreft leeftijd, samen dat team gaan vormen.

Bij v.v. Westerwolde kiezen we voor het ontwikkelen van spelers, niet het kampioen maken van jeugdteams. De uiteindelijke indeling qua zwaarte van de competitie wordt door de KNVB gedaan. Daarbij hopen we op een reële indeling. Dat wil zeggen: niet te hoog (dit kan demotiverend werken) en niet te laag (te weinig uitdaging). Bij de meeste jeugdteams worden sowieso in de winter de competities weer opnieuw ingedeeld.

5.2 Samenstelling teams

De JC is verantwoordelijk voor de indeling van de teams. De teams zullen in eerste instantie zoveel mogelijk worden samengesteld met spelers van gelijke leeftijd. Bij teams met genoeg spelers om een tweede team op de been te brengen kijken we vanaf de JO-11 naar overige factoren als aanleg, ambitie, motivatie en voetbaltechnische vaardigheid. Bij indeling door de JC kunnen criteria zoals vriendschap en de samenstelling van teams in het vorige seizoen worden meegewogen. De grootste uitdaging in deze categorie is om zoveel mogelijk spelers aan het voetballen te houden en de uitval tot een minimum te beperken.

Team

Veldbezetting

Ideaal aantal spelers per team

 

 

 

JO-6

 2 tegen 2

4

JO-7

 4 tegen 4

6

JO-8

 6 tegen 6

8

JO-9

 6 tegen 6

8

JO-10

 6 tegen 6

8

JO-11

 8 tegen 8

10

JO-12

 8 tegen 8

10

JO-13 en MO-13

11 tegen 11

14

JO-14

11 tegen 11

14

JO-15 en MO-15

11 tegen 11

14

JO-16

11 tegen 11

14

JO-17 en MO-17

11 tegen 11

14

JO-18

11 tegen 11

14

JO-19 en MO-19

11 tegen 11

14

 

5.3 Selectieprocedure voor aanvang nieuw seizoen

De Technisch JeugdCoördinator  (hierna: TC) en Jeugdcommissie (hierna: JC) zijn verantwoordelijk voor de interne scouting. Gedurende het gehele seizoen worden spelers gevolgd. De TJC en/of JC zal daarbij informatie inwinnen bij de trainer(s) en de leiders.

De TJC/JC zorgt ervoor dat er uiterlijk half april een spelerslijst is gemaakt voor het komende seizoen. Deze lijst bestaat uit de spelers die in de desbetreffende leeftijdscategorie mogen uitkomen op basis van hun leeftijd. Deze lijst wordt besproken op een jeugdleidersvergadering. Daar wordt een voorlopige teamindeling gemaakt. Op basis van aantallen wordt gekeken of er geschoven moet worden met spelers. In overleg tussen de JC, de TJC en de jeugdleiders en -trainers wordt een beslissing genomen.

Uiterlijk medio mei worden de voorlopige selecties voor het volgend seizoen samengesteld en gecommuniceerd naar de betrokken ouders en spelers door middel van een brief, e-mail, whatsapp en/of een gesprek. Deze communicatie is een verantwoordelijkheid van de aanstaande trainer of leider.

In juni zijn de definitieve selecties bekend. Ieder jaar wordt een vast tijdstip vastgesteld waarop de definitieve en volledige selectie-indeling voor het nieuwe seizoen bekend wordt gemaakt. De datum hiervoor ligt 2 weken na het verstrijken van de uiterlijke KNVB overschrijvingstermijn van 15 juni.

Tijdschema

Activiteit

Verantwoordelijke

 

 

 

Medio april

Voorlopige spelerslijsten opstellen

JC/TJC

Eind april / begin mei

Voorlopige spelerslijst bespreken

JC/TJC/Leiders/Trainers

Medio mei

Samenstellen van de teams

JC/TJC/Leiders/Trainers

Juni

Definitieve teamindelingen zijn bekend

Leiders

 

5.4 Wijziging indeling tijdens het seizoen

Uitzonderingen daargelaten geldt voor alle teams dat er alleen sprake kan zijn van wisselingen tussen teams tijdens de winterstop.

Het kan voorkomen dat bepaalde spelers tijdens de eerste seizoenshelft te weinig of te veel weerstand ondervinden bij de trainingen (medespelers) en wedstrijden (tegenstanders).

In dit soort gevallen moet afgewogen worden of het verstandig is de betreffende speler met een hoger of lager team mee te laten doen. Hierbij dient het sociale- en emotionele aspect zorgvuldig te worden afgewogen.

Alle zaken m.b.t. het selectiebeleid die niet beschreven staan worden voorgelegd aan de

TCJ en/of JC. Deze zal in onderlinge samenspraak met leiders en trainer een beslissing nemen.

 

5.5 (Uit)lenen jeugdspelers

Ieder seizoen ontstaan er vanwege blessures en schorsingen weer situaties waarbij jeugdspelers op zaterdag incidenteel doorgeschoven moeten worden naar andere teams.

Het uitgangspunt van het doorschuiven van spelers is dat het verenigingsbelang uitgaat boven het elftalbelang en dat iedere jeugdspeler mee dient te werken om andere teams compleet te maken. Voor het (uit)lenen van jeugdspelers gelden onderstaande spelregels:

 • Leiders zijn zelf verantwoordelijk voor het lenen en uitlenen van spelers volgens het beleid zoals omschreven in dit Jeugdbeleidsplan;
 • Leiders communiceren in eerste instantie altijd zelf met de leider van het team waarvan geleend wil worden.
 • Bij het uitlenen van de spelers moet gelet worden op leeftijd, motivatie, voetbaltechnische kwaliteiten, fysieke gesteldheid.
 • Er kan worden geleend indien een team niet genoeg of net genoeg spelers heeft. Je leent spelers uit nood en/of voorzorg. Het is niet de bedoeling dat je eigen teamleden wissel moeten staan, omdat je je spelers geleend hebt.
 • Een speler die geleend wordt moet bij voorkeur wel speeltijd krijgen in dat team al naar gelang naar het gezonde verstand van de leider(s).
 • De keuze voor spelers dient in goed overleg plaats te vinden tussen de leiders onderling en/of de coördinator(en) van de betreffende leeftijdscategorie(en).

   Indien escalatie noodzakelijk is zullen de TCJ en/of JC betrokken worden;

 • Trainers en/of leiders en/of leeftijdscoördinatoren kunnen niet drie keer achtereen dezelfde speler kiezen, tenzij de betrokken speler de enige is, die in aanmerking komt (het zelf graag willen).
 • Wordt een team op het allerlaatste moment (de wedstrijddag) geconfronteerd met een afmelding, dan dient de betrokken trainer/leider in redelijkheid naar een oplossing te zoeken met de trainer/leider van het lagere team van waaruit een speler benodigd is. Spelers die  weigeren door te schuiven worden hierop aangesproken.
 • Bij twijfel beslist de JC. Deze beslissing is dan bindend.

 

 1. 6.  ORGANISATIE JEUGDAFDELING

6.1 De jeugdcommissie (JC)

Voor de ontwikkeling en realisatie van het jeugdbeleid is de JC verantwoordelijk. De JC is ingesteld door het hoofdbestuur. De verantwoordelijkheden voor de organisatie van de jeugd is door het hoofdbestuur gedelegeerd aan de JC. De JC wordt ondersteund door leden van het hoofdbestuur en/of commissies. In de JC zijn de volgende functies te onderscheiden:

 • Voorzitter jeugd;
 • Commissielid (minimaal 3 personen / maximaal 7 personen).
 • De Technisch coördinator jeugd (TC) maakt formeel onderdeel uit van de JC.

De voorzitter jeugd en/of één of meerdere JC-leden vertegenwoordigen de jeugdafdeling binnen de commissievergaderingen. Zij bewaken daar het jeugdbeleid.

De (wedstrijd)secretaris behandelt de in- en uitgaande correspondentie van de JC en is verantwoordelijk voor de totale administratieve afhandeling namens de JC.

De aspecten rondom de planning van de te spelen wedstrijden voor ieder jeugdteam lopen ook via de (wedstrijd)secretaris jeugd. Hij coördineert de administratieve zaken rondom de wedstrijden en communiceert hierover met alle betrokkenen.

De JC coördineert/verzorgt verder:

 • Leiding geven aan de gehele jeugdafdeling en zorgdragen voor de in achtneming en uitvoering van de gestelde regels;
 • Totale beleid voor de korte- en lange termijn + de bewaking en de jaarlijkse evaluering;
 • Zorgen dat er tijdens thuiswedstrijden een aanspreekpersoon aanwezig is;
 • Vergaderingen voor leiders en trainers;
 • EVT-zaalvoetbaltoernooi;
 • (Gast)toernooien;
 • Sinterklaasfeest voor de JO-9 en jonger;
 • Huldiging kampioenen;
 • Feestelijke afsluiting van het seizoen
 • Sponsoring jeugd
 • Team tenues         
 • Trainingsmateriaal

 

6.2 Overige functies

Naast de functies binnen de JC zijn binnen de jeugdafdeling de volgende functies te onderscheiden:

 • Trainer

De trainer heeft de volgende verantwoordelijkheden:

 • Het uitvoeren van de technische leerlijn;
 • Het bezoeken van de uitgeschreven vergaderingen;
 • Zorg dragen voor materialen en het netjes achterlaten van kleedkamers op trainingsavonden;
 • Goede communicatie naar ouders t.a.v. beslissingen;
 • Zorgen voor een respectvolle behandeling van de arbitrage.

 

 • · Leider

 

De leider heeft de volgende verantwoordelijkheden:

 • Het zijn van het eerste aanspreekpunt;
 • Goede communicatie naar spelers en ouders, trainers en medeleiders;
 • Het maken van werkbare afspraken met betrokkenen;
 • Het begeleiden van het team bij wedstrijden;
 • Zorg dragen voor materialen en het netjes achter laten van kleedkamers op wedstrijddagen;
 • Het goede voorbeeld zijn in de omgang met tegenstanders, scheidsrechters, supporters;
 • Verzorgen administratieve verplichtingen voor/tijdens/na de wedstrijd.

De leider is voor zowel de spelers als ouders/verzorgers het eerste aanspreekpunt. Ongeacht de aard van de vraag of het probleem zal de leider als aanspreekpunt beoordelen of hij/zij dit gelijk kan beantwoorden cq. oplossen. Zo niet dan vindt overleg plaats met de trainer en/of JC. Bij voorkeur heeft een team twee leiders.

 

6.3 Overlegstructuren

Om de organisatie goed te laten verlopen is gestructureerd overleg een must. Hiervoor zijn de volgende overlegstructuren van toepassing:

 • Voetbaltechnisch overleg

Aan dit overleg nemen deel: de TCJ en/of JC en de trainers. Dit overleg heeft als doel om het jeugd- en technisch beleid te presenteren, ten uitvoer te brengen en te evalueren. Tijdens dit overleg worden alle zaken rond de selectie en indeling van de teams besproken. De trainers zorgen voor terugkoppeling naar de leiders. Het voetbaltechnisch overleg vindt 2x per seizoen plaats onder leiding van de voorzitter jeugd.

 • Leiders overleg

Aan dit overleg nemen deel: alle jeugdleiders. Dit overleg heeft als doel om het jeugd- en technisch beleid te presenteren, ten uitvoer te brengen en te evalueren. Tevens biedt het overleg een platform voor alle issues van organisatorische aard. Het leiders overleg vindt 4x per seizoen plaats onder leiding van de voorzitter jeugd.

 

 • JC overleg

 
Elke derde maandagavond van de maand heeft de JC haar reguliere overleg. In dit overleg rapporteren de commissieleden de bijzonderheden van hun aandachtsgebieden. Ook de TCJ neemt deel aan dit commissie overleg. Van dit overleg worden notulen en een actielijst gemaakt.7. Overige punten m.b.t. dit jeugdbeleidsplan:

 • Het voetbaltechnische beleid zal worden vastgelegd in een separaat Jeugdopleidingsplan;
 • Alle spelers hebben de garantie van voldoende speelminuten. Wisselbeurten worden zo veel als mogelijk gelijk over spelers verdeeld. In ieder geval mag het niet voorkomen dat spelers structureel wissel staan;
 • De oudste jeugdteams leveren desgevraagd spelers aan senioren. Uitgangspunt is dat ten allen tijde de leider van dat oudste team hier van op de hoogte is. Hij/zij is altijd diegene die de ouders/verzorgers van de betrokken spelers zal informeren;
 • Alle functionarissen binnen de vereniging conformeren zich aan het Jeugdbeleidsplan en het Jeugdopleidingsplan van v.v. Westerwolde. Bij ‘contract’ besprekingen met de huidige trainers  en bij het aantrekken van nieuwe trainers/leiders is dit punt een expliciet onderwerp van gesprek.

           

Alle functionarissen binnen de verenigingen zijn verplicht lid (bijv. steunend lid met functie) te worden.

 
Afspraken ten aanzien van respect en sportiviteit

Iedereen die betrokken is bij een voetbalwedstrijd heeft invloed op het sportieve verloop ervan. Om te beginnen willen we binnen v.v. Westerwolde een aantal afspraken maken met alle ouders, jeugdspelers, begeleiders en trainers. Afspraken maak je echter niet alleen, je maakt ze met z’n allen.

Met allen die betrokken zijn geweest bij de ontwikkeling van het beleidsplan zijn de volgende afspraken gemaakt:

 • Behandel scheidsrechters, grensrechters met respect, ook als je het niet eens bent met een beslissing!
 • Geef hierin allemaal het goede voorbeeld, dus ouders, supporters, trainers, begeleiders en spelers!
 • Behandel tegenstanders met respect, je krijgt vaak terug wat je geeft!
 • Keur fout gedrag af, er zijn nooit excuses!
 • Bespreek goed gedrag, een compliment doet wonderen!
 • Laat kleedkamers netjes achter na wedstrijden en trainingen!
 • Wees zuinig op ons materiaal: ballen, kleding, enz!
 • Tijdens wedstrijden blijven supporters achter de afrastering!

 

We verwachten dat alle ouders en jeugdspelers zich houden aan deze afspraken!

Het is aan alle begeleiders, trainers en de JC om deze afspraken te communiceren met ouders en jeugdspelers. Dit via:

 • Mondelinge communicatie;
 • Schriftelijke communicatie d.m.v. een afsprakenlijst( welkomstpakketje) per team.
 • Website.

Opleiden nieuwe scheidsrechters en jeugdtrainers

 • · Opleiden scheidsrechters

Om ook in de toekomst te beschikken over voldoende scheidsrechters, biedt v.v. Westerwolde jeugdleden een opleiding tot scheidsrechter aan. Een bijkomend voordeel is dat jeugdspelers hierdoor waarschijnlijk meer begrip krijgen voor de arbitrage.

De volgende opleidingen worden aangeboden:

 • · 1e jaar C : pupillenarbitrage
 • · 1e jaar B : juniorenarbitrage
 • · 1e jaar A : verenigingsarbitrage

Natuurlijk kunnen ook ouders en/of andere vrijwilligers die hiervoor belangstelling hebben zich aanmelden.

 

 • · Opleiden jeugdtrainers

De JC van v.v. Westerwolde stimuleert het opleiden van nieuwe (jeugd)voetbaltrainers. In overleg met het hoofdbestuur kan er een opleiding tot (jeugd)voetbaltrainer worden aangeboden aan vrijwilligers en/of jeugdspelers middels een leerovereenkomst.

v.v. Westerwolde biedt daarnaast de gelegenheid aan stagiaires tot het lopen van een stage.

De website heeft een belangrijke functie als het gaat om het communiceren van allerlei zaken naar de verschillende betrokkenen. Wedstrijdprogramma’s zijn altijd ‘up to date’. Het jeugdbeleidsplan en andere zaken die te maken hebben met onze voetbalvereniging worden gecommuniceerd via de website.

Sociale media worden ingezet om wijzigingen kenbaar te maken.

 8.  CONTRIBUTIE (jaarlijks vastgesteld)

Voor de contributie verwijzen we graag naar de website van onze club.

Beëindiging lidmaatschap:

Uitsluitend per kwartaal schriftelijk t.a.v. de  secretaris van v.v. Westerwolde.


December/januari 2018/ 2019

Delen

voeg je eigen gadgets toe aan deze pagina!