Agenda 08.10.2019

Agenda 08.10.2019

AAN AL ONZE LEDEN EN OUDERS&VERZORGERS VAN ONZE LEDEN
UITNODIGING ALGEMENE LEDENVERGADERING
DINSDAG 8 OKTOEBER 2019 / 19:30 / KANTINE VLAGTWEDDE

 

01-Opening & Welkom
02-Aanwezig eo Afwezig
03-Vast stellen agenda
04-Notulen vorige Algemene Leden Vergadering                             (Notulen 2018)
05-Jaarverslag van de secretaris
06-Jaarverslag van de penningmeester
      - Kascommissie
      - Vaststellen begroting
07-Korte pauze
08-Verkiezing bestuursleden
     -Aftredend en niet herkiesbaar: A. Drent (secretaris)                  kandidaat: T. Hulsman
     - Vacant bestuurslid:                                                                                 kandidaat: N. Nonkes
     - Vacant bestuurslid:                                                                                 kandidaat:
09-Commissies:
     - Jeugd                                                                                              jeugdbeleidsplan
     - Activiteiten
     - Commercieel  / Club van 50
     - Scheidsrechters
     - Onderhoud
     - Media
10-Gemeente Westerwolde
     -Privatisering
     -Harmonisatie sportverenigingen
11-Rondvraag
12-Einde vergadering en wel thuis

 *kandidaten voor een bestuursfunctie kunnen zich tot dinsdag 24 september 2019 19:15 melden bij het bestuur

Delen

voeg je eigen gadgets toe aan deze pagina!